سالروزشهادت اسوه تقوا وپرهیزکاری مولای کونین،ساقی کوثرعلی بن ابیطالب (ع) برهمگان تسلیت باد 4